Agrotechnika

Informace

Poradenství, plánování a stavby v zemědělství: Oblast působnosti agrotechnika

Optimální řešení agrotechnických zařízení je dnes z důvodu enormního tlaku nákladů velmi důležité. Hlavní roli však nehrají pouze ekonomické aspekty. Věrni našemu mottu "Inženýři ve službách čistého životního prostředí" dbáme během plánování a realizace také na životní prostředí. Využíváme vždy nejlepší dostupnou techniku.

Naši architekti a inženýři nabízejí široké spektrum služeb - od předběžných návrhů, studií proveditelnosti, propočtů rentability a poradenství při financování projektů až po schvalovací řízení, plánování, výběrová řízení a vedení stavby.

Během projektování zařízení je věnována velká pozornost energetické efektivnosti. Lze tak zajistit tepelnou energii potřebnou pro sušení odpadním teplem z bioplynových stanic. Odpadní teplo z bioplynových stanic se dá rovněž částečně nebo zcela využít k chlazení mléka pomocí absorpčních chladících zařízení.